o muzeu

Tisková zpráva č. 5/2021 (18. 8. 2021)

Věznice pro spravedlnost

Před samotným započetím rekonstrukce je nutné zjistit technický a stavebně-historický průzkum.

Objekt bývalé věznice v Uherském Hradišti v současné době prochází přípravnými pracemi k rekonstrukci celého rozsáhlého areálu, kterou zajišťuje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Větší část věznice bude v budoucnu využita justičními složkami (okresním soudem, okresní prokuraturou a probační a mediační službou), v menší části vznikne muzeum, resp. památník obětí totalitních režimů. Jemu je určen trakt někdejších samovazeb, vězeňská kaple s přilehlými místnostmi a také vnitřní nádvoří, kde se po druhé světové válce popravovalo a kde je v plánu vytvoření pietního místa. „Expozice vzniká v součinnosti historiků z Moravského zemského muzea v Brně a Slováckého muzea v Uherském Hradišti na základě memoranda o spolupráci obou muzeí. Vychází z představy, že hlavním exponátem je samotná budova věznice, která byla svědkem utrpení politických vězňů jak za nacismu, tak za komunistické totality, kdy se jednalo o jedno z nejhorších míst v celém bývalém Československu,“ sdělil Pavel Portl, historik Slováckého muzea a jeden z autorů výstavního projektu, který bude umístěn v prostoru bývalé věznice.

Cílem snahy skupiny autorů je toto místo paměti představit právě tak, aby důstojně připomínalo oběti. Ale i tak, aby výsledné poselství bylo silným a srozumitelným varováním před nástupem nové totality v budoucnosti. Proto ústřední myšlenkou, která prochází celou expozicí, je téma spravedlnosti a jejího hledání. „Jako jeden z požadavků při realizaci expozice je zachování všech původních prvků, jako jsou zbytky kamenné dlažby, bezpečnostní mříže, původní dveře, dveřní kukátka apod., a to i v prostorách, které nejsou určeny pro muzejní využití. A podobný princip by měl být podle zpracovaného libreta k expozici zachován i v přístupu k budově věznice – tedy maximální zachování autentičnosti prostoru a uměřenost při všech úpravách,“ doplnil Portl k záměru projektových cílů.

Budova věznice v průběhu let prošla několika vnitřními stavebními úpravami, proto je před rekonstrukcí nutný technický a stavebně-historický průzkum. Na jeho základě a po konzultacích s památkáři i architektem se prozatím jeví jako ideální vrátit stav objektu na počátek 50. let minulého století, což by mimo jiné znamenalo odstranění známého nápisu ve vězeňské kapli, a především odstranění železobetonových překladů v části tzv. samotek, kam by se tak vrátil původní volný prostor s ochozy. „Kromě doplňování obsahové stránky expozice je třeba v další fázi řešit také praktické body. Ve spolupráci s architektem a projektantem stavby se například bude hledat ideální přístup pro imobilní návštěvníky, vstupní část muzea, prostory pro edukační a badatelskou činnost, zázemí pro personál,“ řekl Portl a dodal, že v záměru je i řešení na „spolužití“ s justičními složkami v rámci jednoho areálu nebo napojení muzea na okolní veřejné prostory, na čemž spolupracuje kancelář architekta města Uherské Hradiště.

Bližší informace:
Mgr. Pavel Portl
mobil: 777 066 612,
e-mail: pavel.portl@slovackemuzeum.cz.
www.slovackemuzeum.cz, www.facebook.com/slovackemuzeum

Foto (.zip, 3.47 MB)

Kontakt

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti,
příspěvková organizace
Smetanovy sady 179
Uherské Hradiště 686 01
Telefon: 572 556 556, 572 551 370
E-mail: info@slovackemuzeum.cz
Podrobné kontakty

Zřizovatel

www.kr-zlinsky.cz

Partneři

slovacky.denik.czwww.idobryden.czitvs24.czcasradio.czwww.slovacko.czwww.csaduh.czwww.do-muzea.cz www.carte.cz www.sphere.cz www.kudyznudy.cz www.cyril-methodius.eu www.mesto-uh.cz www.seniorpasy.cz www.moravia.tips
Facebook YouTube Odběr novinek RSS akce RSS dokumenty eBadatelna Zlínského kraje