o muzeu

Tisková zpráva č. 4/2021 (18. 8. 2021)

Řemeslníky střídají výtvarníci

Výstavba Cyrilometodějského centra Slováckého muzea ve Starém Městě přechází do druhé etapy: realizace výstavních prostor a zázemí pro archeologické pracoviště.

Výstavba nového objektu Slováckého muzea – Cyrilometodějského centra se nezadržitelně blíží do druhé etapy realizace. Od poklepání základního kamene uplynuly necelé dva roky. Stavební práce první etapy probíhaly s mírnými problémy rok a půl. Zanedlouho zedníky vystřídají odborné firmy, které zajistí realizaci nových expozičních ploch a kompletně vybaví zázemí pro pracoviště archeologického oddělení. To se do nové budovy přestěhuje z již nedostatečného zázemí v Uherském Hradišti.

„Během první etapy se nám podařilo dodržet jak časový, tak finanční harmonogram akce. Potýkali jsme se s celou řadou problémů, z nichž patrně největší byl nález a provrtání ložiska plynu pod budoucí budovou Cyrilometodějského centra, které jsme byli nuceni zajistit, a přeprojektovat celý systém vytápění. Všechny potíže se nám podařilo díky výborné spolupráci s projektantem i dodavatelem vyřešit tak, že nyní můžeme přistoupit k druhé etapě projektu, která obnáší výstavbu expozic a vybavení objektu,“ komentoval Ivo Frolec, ředitel Slováckého muzea, před započetím druhé etapy, která by podle plánu měla probíhat do června roku 2022.

„Přestože stavební práce zbrzdily archeologické nálezy a problémy s vytápěním, podařilo se projekt, do kterého je zahrnuta i revitalizace tří národních kulturních památek, udržet ve stanoveném rozpočtu 123 315 000 korun i časovém harmonogramu. Zhotovovateli se dokonce podařilo zkrátit termín předání stavby o tři měsíce, a to z prosince na letošní září,“ sdělila Jitka Zpěváková, ekonomka Slováckého muzea.

V současnosti se dokončuje kompletace dokumentace k obsahové stránce expozičních ploch. Hlavní expoziční sál v druhém patře bude věnován době Velké Moravy. Další pak bude prezentovat muzejní archeologické sbírky a seznámí návštěvníky s pravěkem na Uherskohradišťsku. „Hlavní expozice nás provede životem a odkazem dvou významných osobností naší historie – sv. Cyrila a Metoděje. Cyrilometodějské centrum s přilehlým Památníkem Velké Moravy se stane jakousi výkladní skříní vzniklé certifikované evropské kulturní stezky, což bude mít výrazný vliv na rozvoj cestovního ruchu v regionu,“ zdůraznil Frolec.

„Před několika týdny jsme se vrátili z cest po stopách našich věrozvěstů, respektive jejich žáků, na Balkáně. Pro návštěvníky v multimediální expozici připravujeme netradiční propojení minulosti se současností např. za pomoci interaktivní vizualizace kaple sv. Nauma nacházející se v klášteře na břehu Ohridského jezera v dnešní Severní Makedonii,“ sdělil Tomáš Chrástek, vedoucí archeologického oddělení Slováckého muzea.

Objekt bude disponovat taktéž přednáškovým a prezentačním sálem pro veřejnost s možností zázemí pro školní výuku i studijní depozitář, které Slovácké muzeum získá díky novému zázemí specializovaného archeologického pracoviště. „Z komplexního hlediska je právě vybudování nových depozitních prostor jedním z nejdůležitějších aspektů stavby. Současné kapacity naší instituce jsou totiž zaplněny cca z 95 %. V jednom z depozitářů bude vybudována trezorová místnost, kde budou uloženy nejcennější předměty našich bohatých muzejních sbírek,“ doplnil Chrástek, který nezapomněl i na kulturně společenský přesah místa, kde objekt stojí: „Nová poloha archeologického pracoviště ve Starém Městě je ve své podstatě velmi symbolická. Byl zde položen základ naší archeologické sbírky z výzkumů a sběrů prováděných v souvislosti s hledáním centra Velké Moravy ve Starém Městě a jeho bezprostředním okolí již od 80. let 19. století.“

Bližší informace:
Mgr. Tomáš Chrástek
mobil: 734 282 496,
e-mail: tomas.chrastek@slovackemuzeum.cz.
www.slovackemuzeum.cz, www.facebook.com/slovackemuzeum

Foto (.zip, 9.41 MB)

Kontakt

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti,
příspěvková organizace
Smetanovy sady 179
Uherské Hradiště 686 01
Telefon: 572 556 556, 572 551 370
E-mail: info@slovackemuzeum.cz
Podrobné kontakty

Zřizovatel

www.kr-zlinsky.cz

Partneři

slovacky.denik.czwww.idobryden.czitvs24.czcasradio.czwww.slovacko.czwww.csaduh.czwww.do-muzea.cz www.carte.cz www.sphere.cz www.kudyznudy.cz www.cyril-methodius.eu www.mesto-uh.cz www.seniorpasy.cz www.moravia.tips
Facebook YouTube Odběr novinek RSS akce RSS dokumenty eBadatelna Zlínského kraje