o muzeu

Tisková zpráva č. 11/2020 (10. 12. 2020)

Trénink, sport, kratochvíle 18. století

Dva terče spolku věnoval i bývalý starosta Johann Protzkar

Slovácké muzeum dnes otevřelo novou výstavu ze sbírek historického oddělení. Historik Pavel Portl tak oprašuje vzpomínku na původní účel budovy, ve kterém před téměř sto lety Slovácké muzeum našlo své zázemí. Z depozitáře po 30 letech nechal přivézt originály střeleckých terčů, které byly součástí inventáře Střeleckého spolku v Uherském Hradišti. „Na úvod bych vzpomněl historii spolku, který členové založili v roce 1709 a na městském pastvisku zřídili klubovnu u řeky Olšavy. Původně dřevěnou střelnici o tři roky později přemístili „o několik set kroků ze starého místa až k řece, co od Kunovic teče a kde do Moravy vpadá“,“ přečetl z historických pramenů Pavel Portl.

Kromě pravidelných střeleckých cvičení, která pobíhala od května do září, se pořádaly i soutěže, z nichž nejvýznamnější byla královská střelba. Probíhala vždy v létě ve dvou po sobě jdoucích nedělích. „Slavnostně oblečení členové spolku se spolu s pozvanými hosty shromáždili ve tři hodiny odpoledne před domem krále střelců, jímž byl vítěz královské střelby z předchozího roku,“ prozrazuje Portl slavnostní ceremoniál soutěže. „Za zvuků znělek, složených speciálně pro tuto příležitost, se průvod vydal směrem ke střelnici, kde se uskutečnila soutěž podle předem určeného pořadí střelců. Nové terče věnovali především bohatí hradišťští měšťané a poslední královská střelba se uskutečnila v roce 1898,“ doplňuje Portl.

Novou zděnou budovu s restaurací s příznačným názvem „Na Střelnici“ si spolek postavil pouhý rok před oslavou dvoustých narozenin. „V této době už činnost spolku ochabovala, z restaurace a jejího okolí se postupně stalo výletní místo a konec střeleckých radovánek se rychle blížil. V roce 1923 valná hromada spolku odsouhlasila rozpuštění sboru. Majetek byl rozdělen mezi činné členy a o rok později budovu zakoupilo město Uherské Hradiště pro potřebu Slováckého muzea,“ uzavřel Portl historické ohlédnutí.

Vystaveno je 29 terčů plus unikátní vyhláška střeleckého spolku v Uherském Hradišti z roku 1792, která obsahuje pravidla střeleckých soutěží. Výstavu uvozuje soubor pěti kulatých terčů. Nejstarším terčem je Dáma v kočáře z roku 1654, naopak nejmladším je Střelec s dívkou z roku 1889. „Vesměs u všech terčů je dochován datum vzniku, ale jen výjimečně také jméno toho, kdo terč věnoval. Zajímavé proto je, že na dvou terčích je jméno Johanna (Jana) Protzkara – dlouholetého starosty Uherského Hradiště a poslance Moravského zemského sněmu,“ zmiňuje Portl, který výstavu instaloval do malého sálu hlavní budovy.

Prostoru dominuje pět více než dvoumetrových terčů s vyobrazením šlechticů. Mezi motivy převládá vše, co se týká střílení, především postavy střelců v různých podobách a situacích. „Mezi terči najdeme i méně očekávané náměty – například milostné, jak už napovídají názvy: Nápadník u děvčete nebo Nevěrník. A kupodivu i tyto, jako všechny dochované, byly při soutěžích opravdu použité, takže jsou na mnoha místech proděravělé od střel (kulek) – takže například král má prostřelený nos, Turek oko, jeden ze šlechticů bradu, jiný šlechtic byl zasažen do rozkroku,“ popisuje Portl vystavené exponáty.

Hlavní budova Slováckého muzea v Uherském Hradišti, Smetanovy sady 179. Zpřístupněno 10. prosince 2020. Výstava potrvá do 28. března 2021.

Bližší informace:
Mgr. Pavel Portl, historik, autor výstavy
mobil: 777 066 612,
e-mail: pavel.portl@slovackemuzeum.cz.
www.slovackemuzeum.cz, www.facebook.com/slovackemuzeum

Střelecké terče (.jpg, 320.38 KB)
Střelecké terče (.jpg, 320.01 KB)
Střelecké terče (.jpg, 472.97 KB)
Střelecké terče (.jpg, 345.97 KB)

Kontakt

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti,
příspěvková organizace
Smetanovy sady 179
Uherské Hradiště 686 01
Telefon: 572 556 556, 572 551 370
E-mail: info@slovackemuzeum.cz
Podrobné kontakty

Zřizovatel

www.kr-zlinsky.cz

Partneři

slovacky.denik.czwww.idobryden.czitvs24.czcasradio.czwww.slovacko.czwww.csaduh.czwww.do-muzea.cz www.carte.cz www.sphere.cz www.kudyznudy.cz www.cyril-methodius.eu www.mesto-uh.cz www.seniorpasy.cz www.moravia.tips
Facebook YouTube Odběr novinek RSS akce RSS dokumenty eBadatelna Zlínského kraje