o muzeu

Tisková zpráva č. 9/2020 (6. 10. 2020)

Tentokrát za My a oni

Sbírka ocenění udělených Slováckému muzeu se opět rozrostla

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti obdrželo prestižní cenu od České národopisné společnosti za vítězství v Anketě o nejvýznamnější počin v oboru za uplynulý kalendářní rok 2019 v kategorii Projekt, akce, konference, konkrétně za mezinárodní konferenci na téma My a oni, domácí a cizí v lidové tradici. Ocenění vedoucí etnografického oddělení Marty Kondrové a řediteli Ivu Frolcovi bylo předáno na Valném shromáždění ČNS 15. září 2020 v Příbrami – Březových Horách.

Konferenci v Uherském Hradišti uspořádalo etnografické oddělení Slováckého muzea ve dnech 4. a 5. června 2019 pod hlavičkou Mezinárodní komise pro studium lidové kultury v Karpatech – Subkomise pro lidové obyčeje. „Konference se zúčastnilo na 40 etnografů, lékařů, jazykovědců a přírodovědců, jejichž příspěvky uchopily polaritu pojmů „my a oni“, „domácí a cizí“ z nejrůznějších úhlů pohledu. Konference potvrdila, že etnologické studium způsobů pojímání „cizího“ v tradovaných formách a jejich podíl na formování sociokulturních identit má přesah do současnosti a může přispět k obohacení často zúžených pohledů jiných oborů na toto téma,“ charakterizovala konferenci Gabriela Směřičková, etnografka Slováckého muzea. Z odborných příspěvků z konference vydalo Slovácké muzeum v závěru roku 2019 také stejnojmennou publikaci.

„Vždy je velmi milé a potěšující, že se svými kolegy mohu přebírat takováto ocenění. S pokorou a uznáním práce ostatních muzejních institucí si dovolím připomenout naše dosavadní úspěchy. V posledním desetiletí jsme obdrželi tři tituly Gloria musaealis, obdoba divadelní Thálie, dvě ocenění Muzeum roku vyhlašovatele Asociace muzeí a galerií České republiky a Ministerstva kultury ČR. Nynější ocenění je pro nás dalším v řadě, resp. desátým titulem prvního místa, které Slováckému muzeu udělila Česká národopisná společnost za počiny v oboru, a to publikace, výstavy či konference,“ svěřil své pocity Ivo Frolec, ředitel Slováckého muzea po slavnostním předání a dodal: „Pro veřejnost je to jasným signálem vysokého odborného kreditu v odborných etnografických kruzích a v neposlední řadě je to uznáním za bezmála třicetiletou práci odborných etnografů předchozí i současné generace Slováckého muzea“.

Tento rok zástupci etnografického oddělní Slováckého muzea na Národním zahájení dnů evropského kulturního dědictví v Olomouci 12. září 2020 převzali také potvrzení o zápisu Tradičních hodů s právem na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky.

„Za zpracovatele návrhu k zápisu významného fenoménu tradiční lidové kultury nejen v rámci etnografického regionu Slovácka, ale také v rámci celé České republiky jsem moc ráda. Před podáním žádosti probíhal v letech 2015-2018 ve všech padesáti lokalitách na území bývalého okresu Uherské Hradiště, s přesahem do bývalých okresů Zlín a Hodonín výzkum, foto a video dokumentace,“ ohlédla se v čase zpět Marta Kondrová, vedoucí etnografického oddělení Slováckého muzea.

Pro organizátory a účastníky hodů, obce na Uherskohradišťsku i samotné zpracovatele nominace je zápis na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky, ke kterému došlo na konci roku 2019, potvrzením toho, co už dávno vědí: že tato tradice je výjimečná a stojí za to ji udržovat a věnovat jí péči.

Bližší informace:
Mgr. Gabriela Směřičková, etnografka Slováckého muzea
mobil: 774 124 029,
e-mail: gabriela.smerickova@slovackemuzeum.cz.
www.slovackemuzeum.cz, www.facebook.com/slovackemuzeum

Foto (.jpg, 1.68 MB)

Kontakt

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti,
příspěvková organizace
Smetanovy sady 179
Uherské Hradiště 686 01
Telefon: 572 556 556, 572 551 370
E-mail: info@slovackemuzeum.cz
Podrobné kontakty

Zřizovatel

www.kr-zlinsky.cz

Partneři

slovacky.denik.czwww.idobryden.czitvs24.czcasradio.czwww.slovacko.czwww.csaduh.czwww.do-muzea.cz www.carte.cz www.sphere.cz www.kudyznudy.cz www.cyril-methodius.eu www.mesto-uh.cz www.seniorpasy.cz www.moravia.tips
Facebook YouTube Odběr novinek RSS akce RSS dokumenty eBadatelna Zlínského kraje