Názvosloví etnografických sbírek

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

předkládáme Vám k praktickému využití při správě Vašich muzejních sbírek první svazek Názvosloví etnografických sbírek, věnovaný souboru méně známých reálií z prostředí myslivosti a lovectví.

Vytvoření prvního dílu edice, který byl vydán v roce 2019, se ujali kolegové Mgr. Martin Slaba (textová část)Ing. Miroslav Čeněk (ilustrace) z Národního zemědělského muzea – Muzea lesnictví, myslivosti a rybářství Ohrada.

S iniciativou vytváření slovníkově koncipovaného pojmosloví etnografických sbírek přišlo již v letech 1978–1980 Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm (dnes Národní muzeum v přírodě), jelikož se kurátoři etnografických sbírek potýkali s těžkostmi, plynoucími z nejednotnosti oborové terminologie, užívané při odborném zpracování sbírkových předmětů či fondů.

Kolektiv etnografů pod vedením PhDr. Jiřího Langera, CSc., ve spolupráci s filology z lexikografického oddělení Ústavu pro jazyk český ČSAV (PhDr. Jaroslava Hlavsová, CSc.) připravil první materiál: 347 hesel z tematických okruhů domácnost, nábytek a zemědělství si však nekladlo za cíl pouze sjednocení pojmosloví, nýbrž i vytvoření jednotné metody popisu s přesným stanovením třídících znaků a principů měření. Výsledkem bylo vydání prvních 3 svazků Etnografického slovníku (v letech 1987, 1989 a 1990), věnovaných domácímu kuchyňskému nářadí, nádobí a náčiní, lidovému nábytku a oděvu, které autorsky zaštítili PhDr. Vlastimil Vondruška, Violeta Kopřivová, Tomáš Grulich, Marek Turnský a PhDr. Jiřina Langhammerová.

V roce 1990 přistoupila k tomuto projektu Asociace muzeí a galerií České republiky, jež ho zaštítila zejména finančně. Etnografická komise AMG se ujala jeho koordinace ve spolupráci s Národním muzeem v přírodě, které garantuje vlastní realizaci. Na vytváření databáze hesel se prostřednictvím svých pracovníků podílejí jednotlivá členská pracoviště AMG.

Tento metodický materiál je určen k volnému šíření, vždy však s ohledem na pravidla vycházející z autorského zákona!

Zdroj: Asociace muzeí a galerií ČR

On-line: http://veligrad.slovackemuzeum.cz/myslivost/

V roce 2020 vychází druhý díl edice Názvosloví etnografických sbírek autorky Jarmily Klímové z Muzea Komenského v Přerově věnovaný předmětům z oblasti školství.

On-line: http://veligrad.slovackemuzeum.cz/skolstvi/

Díl třetí: Zvěrokleštičství

On-line: http://veligrad.slovackemuzeum.cz/zveroklesticstvi/

Kontakt

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti,
příspěvková organizace
Smetanovy sady 179
Uherské Hradiště 686 01
Telefon: 572 556 556, 572 551 370
E-mail: info@slovackemuzeum.cz
Podrobné kontakty

Zřizovatel

www.kr-zlinsky.cz

Partneři

slovacky.denik.czwww.idobryden.czitvs24.czcasradio.czwww.slovacko.czwww.csaduh.czwww.do-muzea.cz www.carte.cz www.sphere.cz www.kudyznudy.cz www.cyril-methodius.eu www.mesto-uh.cz www.seniorpasy.cz www.moravia.tips
Facebook YouTube Odběr novinek RSS akce RSS dokumenty eBadatelna Zlínského kraje