o muzeu

Tisková zpráva č. 12/2019 (2. 10. 2019)

Na domácí půdě

Kolektivní výstavou se autoři vrací ke kořenům, do Uherského Hradiště

Na sklonku letošního roku Galerie Slováckého muzea v Uherském Hradišti výstavou Návraty (V) připomene osmdesát let od založení Střední umělecko-průmyslové školy v Uherském Hradišti. Přidává se k místům, které představí jedinečnou tvorbu absolventů různých ročníků po přestěhování se v roce 1952 do Uherského Hradiště z původního Zlína.

„Touto výstavou, která obsadí všechny výstavní prostory galerie, pokračujeme ve spolupráci na dlouhodobém projektu, s nímž jsme začali před dvaceti dvěma lety. Při výběru prací se orientujeme na významné a pozoruhodné projevy v oblasti výtvarného umění, spojené s působností Školy umění ve Zlíně a Střední uměleckoprůmyslové školy ve Zlíně a v Uherském Hradišti. Návraty rovněž upozorňujeme na skutečnost, že ze zlínského a hradišťského „hnízda“ výtvarné pedagogiky, vzešlo již několik generací umělců s vyhraněným tvůrčím profilem, kteří se vřazují do kontextu českého a světového výtvarného umění,“ sdělila Milada Frolcová, kurátorka výstavy za Galerii Slováckého muzea.

Výstavní prostor je rozdělen na dvě části. „V Ondřejském sále se věnujeme především designu, ilustraci a užitému umění, v ostatních sálech pak volné malířské a sochařské tvorbě. S díly mnoha umělců se návštěvníci Galerie Slováckého muzea setkali v kolektivních i autorských výstavách, ovšem někteří autoři se objeví poprvé,“ láká Frolcová na tento jistě opět jedinečný výstavní projekt, který má svou pestrou analogii.

„S expoziční prezentací jsme začali v červenci 1997, kdy se uskutečnilo naše první setkání tohoto cyklu výstav s názvem Návraty I. Vrátili jsme se ke zrodu výtvarného školství v regionu jihovýchodní Moravy,“ zmiňuje Martin Dvořák kurátor za SUPŠ v Uherském Hradišti a v krátkosti se ohlíží do minulosti. „Výstava zahrnovala práce vybraných žáků, kteří navštěvovali školu v letech 1939–1965, např. Václav Chad, Vladimír Vašíček, Čestmír Kafka, Vladimír Jarcovják, Jan Rajlich, Miroslav Šimorda, Jaroslav Hovadík, Jaroslav Špaček, Josef Mžyk, Josef Velčovský nebo Jiří Vlach. Je zřejmé, že se jedná o osobnosti, které významem svých prací hranice regionu vysoce převyšují.“

Oslava kulatého školního jubilea nezůstane pouze za zdmi galerie nebo instituce samotné. „Připravena je série výstav, která je věnována tomuto výročí. Jsou to jednak výstavy pedagogů, žáků, absolventů, dále výstavy oborové i módní přehlídky. Velkou pozornost si zaslouží také žákovské workshopy a další projekty, které školy chystá a můžete se dozvědět na školním webu,“ doplňuje Dvořák.

Galerie Slováckého muzea, Otakarova 103, Uherské Hradiště.
Vernisáž v pátek 4. října 2019 v 17.00 hodin.
Výstava potrvá do 5. ledna 2020.

Bližší Informace:
PhDr. Milada Frolcová, kurátorka výstavy
mobil: 774 124 015, e-mail: milada.frolcova@slovackemuzeum.cz
Mgr. Martin Dvořák, kurátor výstavy
mobil: 739 385 547, e-mail: talafa@centrum.cz

Návraty (V) – instalace (.jpg, 112.40 KB)
Návraty (V) – instalace (.jpg, 228.15 KB)
Návraty (V) – instalace (.jpg, 213.02 KB)
Návraty (V) – instalace (.jpg, 284.95 KB)

Kontakt

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti,
příspěvková organizace
Smetanovy sady 179
Uherské Hradiště 686 01
Telefon: 572 556 556, 572 551 370
E-mail: info@slovackemuzeum.cz
Podrobné kontakty

Zřizovatel

Partneři

Facebook YouTube Odběr novinek RSS akce RSS dokumenty eBadatelna Zlínského kraje