o muzeu

Tisková zpráva č. 11/2019 (11. 9. 2019)

Uherskobrodsko vydalo další ze svých pokladů

Historicky první nález na Moravě velmože ze starší doby římské

Archeologové po sérii nálezů na Uherskobrodsku v předchozích letech mohli opět úspěšně započít svou práci po pozitivním oznámení stavebních dělníků. Ti při budování dešťové kanalizace, související s novostavbou autosalonu v Uherském Brodě učinili nečekaný objev. „Při zasypání výkopu se pozornému bagristovi zaleskl v lžíci bagru neobvyklý předmět. Bez prodlení kontaktovali naše oddělení. Při ohledání terénu jsme předmět určili jako bronzovou pánev ze starší doby římské,“ komentoval Tomáš Chrástek, vedoucí archeologického oddělení Slováckého muzea, situaci po bližším ohledání místa nálezu. Ve vybagrované zemině se ještě podařilo nalézt bronzovou naběračku, která spolu s pánví tvořila společný soubor.

Stavební práce se musely na týden zastavit, aby byl zahájen záchranný archeologický výzkum s cílem odkrýt celou narušenou situaci. „Po odkopání 1,5 m zásypové vrstvy štěrku se při stěnách jámy objevily tmavě hnědé pruhy zetlelého dřeva. Rýč a krumpáč musely vystřídat špachtle a štěteček. Po několika hodinách se archeologům podařilo odkrýt pohřební místo bohatého velmože z doby římské,“ pokračoval Chrástek.

Velmož byl uložen do hrobu s bohatou hrobovou výbavou. „Na nohou měl nasazeny bronzové ostruhy, oděv měl sepnut čtyřmi bronzovými sponami a přepásán koženým opaskem, z něhož se dochovalo nákončí a přezka. U pasu měl jako milodar uložen bronzový nůž a kostěnou jehlici. Další milodary byly uloženy ve výklenku za hlavou zemřelého, tato část hrobu byla bohužel narušena bagrem, takže v původní poloze se dochovala jen část jedné keramické nádobky, ale na základě zjištěné situace můžeme jednoznačně říci, že zde měl uloženy taktéž obě bronzové nádoby,“ popsal se vší podrobností Chrástek a zasadil muže i do časového úseku a s největší pravděpodobností i jeho postavení a bezesporu unikátnost tohoto nálezu. „Mrtvý byl do hrobu uložen pravděpodobně někdy na počátku druhého století našeho letopočtu. Podle bohaté výbavy můžeme usuzovat, že se jednalo o významného velmože, snad vládce celého širšího regionu. Zajímavé je, že většina předmětů, se kterými byl zemřelý uložen do hrobu, byla vyrobena na území římské říše. Nejedná se tedy o předměty místní výroby, ale o importy. Na území Moravy se takovýto bohatý hrob z tohoto období doposud objevit nepodařilo.“

Bližší Informace:
Mgr. Tomáš Chrástek, mobil: 734 282 496, e-mail: tomas.chrastek@slovackemuzeum.cz

Výzkum – Uherský Brod (.jpg, 178.92 KB)
Výzkum – Uherský Brod (.jpg, 533.11 KB)
Výzkum – Uherský Brod (.jpg, 501.82 KB)
Výzkum – Uherský Brod (.jpg, 676.53 KB)
Výzkum – Uherský Brod (.jpg, 337.72 KB)
Výzkum – Uherský Brod (.jpg, 373.26 KB)
Výzkum – Uherský Brod (.jpg, 372.61 KB)
Výzkum – Uherský Brod (.jpg, 529.56 KB)
Výzkum – Uherský Brod (.jpg, 524.35 KB)
Výzkum – Uherský Brod (.jpg, 461.67 KB)

Kontakt

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti,
příspěvková organizace
Smetanovy sady 179
Uherské Hradiště 686 01
Telefon: 572 556 556, 572 551 370
E-mail: info@slovackemuzeum.cz
Podrobné kontakty

Zřizovatel

Partneři

Facebook YouTube Odběr novinek RSS akce RSS dokumenty eBadatelna Zlínského kraje