o muzeu

Tisková zpráva č. 14/2018 (22. 10. 2018)

Umění nezná hranice

Dvě výstavy v Galerii Slováckého muzea oslavou 100. výročí

Letošní 100. výročí vzniku první Československé republiky není možné přehlédnout a nevnímat ho. Po celý rok se objevují akce, které se různými způsoby a provedením inspirují tímto jubileem. Stranou pozornosti nezůstane ani Galerie Slováckého muzea, kde v posledních dvou letech vznikal projekt zaměřený na výtvarné umění – ale jinak. „Hlavní myšlenka této výstavy se opírá o bývalé společné soužití dvou národů, Čechů a Slováků, přičemž upřednostňuje přirozené mezilidské vztahy, přátelství a vzájemnou komunikaci. Už sám dvoujazyčný název – O čem si rozpráva Česko, Slovensko, Morava – je příslibem krásného setkání lidí, které spojuje jak svět umění, tak i přirozené vědomí sounáležitosti,“ svěřila Marie Martykánová, kurátorka, svůj záměr při realizaci této výstavy, která je umístěna v malém i velkém sále prvního patra galerie.

Několik stovek kilometrů najezdilo muzejní auto po trasách mezi Českem a Slovenskem. Návštěvy ateliérů byly úspěšné. Ve výstavě se tak objeví soubor 123 exponátů od 42 výtvarníků, kteří s nadšením přijali pozvání do Galerie SM, a svými díly tak přispívají do výjimečně rozsáhlé výstavy s bohatým spektrem námětů. „Bohužel nebylo možné přizvat všechny umělce „naladěné na stejnou notu“ – kvůli prostorovým možnostem sálů – i tak se na jednom místě setká milá společnost autorů a jejich výtvorů. Věřím, že při pohledu do sálu jejich díla přinesou potěšení, prožitky, vyznání i vzpomínky. To všechno v různých rukopisech, postupech, technikách a materiálech. V tom je celá výstava okouzlující a zcela neformální ve vztahu k historické události výroční stovky,“ dodala Martykánová.

V týž den, ve čtvrtek 25. října v 17.00 hodin, bude též otevřena i druhá výstava. Kurátorka Milada Frolcová do přízemí uherskohradišťské galerie přiváží díla malíře, grafika, který se narodil 5. prosince 1927 v Kosticích u Břeclavi a v současnosti žije a tvoří v Praze – Jaroslava Blažka. I když žije v Praze, hledá a neustále nachází živé inspirace v kulturním povědomí rodného kraje. „V malbě, kresbách, grafikách, v textilu a keramice i v monumentálních dílech, zachycuje obrazy venkova, portréty lidí, jejich lásku k přírodě, sváteční i všední dny. Nejde však o romantické okouzlení folklórem, nýbrž o svébytnou obrazovou skladbu, kde hlavní roli hraje spontánní plynulá lapidární linka kresby (často s figurální tématikou), kterou tlumočí bezprostřední citové záchvěvy prožitku a psychologie člověka,“ charakterizovala Frolcová autorovo dílo.

Výstavou „Výběr z díla“ představujeme hradišťské veřejnosti poprvé především dvě základní inspirační linie rozmanitého Blažkova díla. Jednak jsou to výše zmíněné náměty z rodného Podluží (portréty současníků, krásných děvčat, krojovaných chlapců, hudebníků). Druhou linii tvoří obrazy zachycující tok všedního života kolem nás (situací a vztahů lidí v přirozených kompozicích, či skicovitých záznamech, kresby aktů apod.). Jedná se zejména o expresivní obrazy z přelomu 60. / 70. let 20. století se silně existencionálním podtextem často odrážející tíseň a náladu lidí po invazi vojsk Varšavské smlouvy. „Za více než 60 let Blažek vytvořil rozsáhlé nepřehlédnutelné dílo, které je v současnosti, bohužel, mimo pozornost hlavních výstavních síní. Už roky žije v jakémsi svém vnitřním dobrovolném exilu a pracuje bez ohledu na současné výtvarné proudy,“ zmiňuje Frolcová a odkazuje na hodnocení kritika výtvarného umění Miroslava Klivara: „V barevnosti jeho obrazů a kolorovaných kreseb cítíme temperamentní jásavou barevnost lidové kultury Moravského Slovácka a v něžné linii kresby jakoby zněla i krása nepřetržitého toku hudby.“

Galerie Slováckého muzea, Otakarova 103, Uherské Hradiště.

Vernisáž čtvrtek 25. října 2018 v 17.00 hodin. Výstavy potrvají do 6. ledna 2019.

Bližší Informace:
PhDr. Milada Frolcová, kurátorka výstavy Jaroslav Blažek
mobil: 774 124 015, e-mail: milada.frolcova@slovackemuzeum.cz

Mgr. Marie Martykánová, kurátorka výstavy O čem si rozprává Česko, Slovensko, Morava
mobil: 774 124 016, e-mail: marie.martykanova@slovackemuzeum.cz

Instalace Blažek (.jpg, 220.52 KB)
Instalace Blažek (.jpg, 251.31 KB)

Kontakt

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti,
příspěvková organizace
Smetanovy sady 179
Uherské Hradiště 686 01
Telefon: 572 556 556, 572 551 370
E-mail: info@slovackemuzeum.cz
Podrobné kontakty

Zřizovatel

Partneři

Facebook YouTube Odběr novinek RSS akce RSS dokumenty eBadatelna Zlínského kraje