o muzeu

Tisková zpráva č. 13/2018 (3. 10. 2018)

Vánoce tentokrát s předstihem

Výstava ve Slováckém muzeu rozjasní světlo poznání

S nadsázkou lze říci, že poprvé v novodobých dějinách předbíhá mikulášskou ale i vánoční nabídkou Slovácké muzeum v Uherském Hradišti supermarkety. S téměř tříměsíčním předstihem byla minulý týden 4. října zpřístupněna veřejnosti nová výstava věnovaná symbolice světla v době adventu a Vánoc. Období, kdy se zkracoval den, naši předkové vnímali velmi citlivě a úbytek slunečního svitu sebou nesl i symbolickou snahu nahradit jej světlem svící. „O nejdelší noci v roce se světlo stalo symbolem nového života i nového roku. Křesťanská tradice pak spojila zimní slunovrat s oslavou svátku narození Božího syna. Ten sám je označován podobenstvím svíce, která bude svítit všem křesťanům,“ připomíná Marta Kondrová, etnografka Slováckého muzea a autorka výstavy, důležitou symboliku světla.

Výstava seznámí návštěvníky mimo jiné s ruční výrobou svící, představí formy na odlévání svíček i nářadí sloužící k jejich zdobení, jako jsou různé raznice, zdobítka a další pomůcky voskaře z 19. i první třetiny 20. století. „K výjimečným předmětům, které jsou vystaveny, patří rorátní sloupky, vyrobené z nekonečné tenké svíčky. Bohatě zdobené rorátní sloupky se prodávaly v nejroztodivnějších tvarech (pletence, věnečky, knihy aj.) a využívaly se k osvětlení kostelních lavic při rorátech – ranních mších v době adventu. Vesměs pocházejí z druhé poloviny 19. století a patří k raritám muzejních sbírek,“ poukazuje Kondrová na unikátnost této výstavy.

Stranou pozornosti nezůstanou ani poměrně nové fenomény, jako je zapalování svící na adventních věncích a symbolika počtu svíček i jejich barevnost, která se proměňovala v čase i oblasti, či osvětlení vánočního stromku. „Zajímavostí může být, že první elektrická osvětlovací souprava na vánoční stromek byla sestrojena už v roce 1882. Mnozí návštěvníci si pak jistě vzpomenou na dobu svého dětství doprovázenou o Vánocích cinkotem andělského zvonění, které rozpohybovaly plamínky svíček,“ přidává Kondrová.

Dominantou malého výstavního sálu ve Smetanových sadech je malovaný betlém ze sbírek Slováckého muzea, který připomíná důležité podobenství světla betlémské hvězdy, které přivedlo k nově narozenému Spasiteli tři mágy, v pozdější křesťanské tradici označené jako tři krále.

Výstava je uspořádána ze sbírek Slováckého muzea v Uherském Hradišti, Hornického muzea v Příbrami, Regionálního muzea v Litomyšli i Etnografického ústavu Moravského zemského muzea v Brně. „Přestože venku ještě panuje podzimní čas, můžete ve Slováckém muzeu nasát první doušky adventní a vánoční atmosféry. Možná se pak budete na světlo na adventním věnci či stromku dívat jinýma očima. Očima, které rozjasní světlo poznání,“ uzavírá Marta Kondrová.

Hlavní budova, Smetanovy sady 179, Uherské Hradiště

Výstava v malém sále je zpřístupněna od 4. října a potrvá do neděle 27. ledna 2019.

Bližší informace:
Mgr. Marta Kondrová, mobil: 734 282 558, e-mail: marta.kondrova@slovackemuzeum.cz
www.slovackemuzeum.cz, www.facebook.com/slovackemuzeum

Instalace (.jpg, 199.69 KB)
Instalace (.jpg, 143.00 KB)

Kontakt

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti,
příspěvková organizace
Smetanovy sady 179
Uherské Hradiště 686 01
Telefon: 572 556 556, 572 551 370
E-mail: info@slovackemuzeum.cz
Podrobné kontakty

Zřizovatel

Partneři

Facebook YouTube Odběr novinek RSS akce RSS dokumenty eBadatelna Zlínského kraje