Sbírka kraslic Antonína Václavíka

Katalog vybraného sbírkového fondu Slováckého muzea v Uherském Hradišti, který zpracovává a prezentuje část kolekce kraslic univ. prof. Antonína Václavíka (1891–1959). Sbírka jím byla shromážděna v letech 1941–1944, kdy pracoval ve Slováckém muzeu jako první vědecký pracovník. K nejvýznamnějším odkazům práce Antonína Václavíka patří utřídění a evidence stávajícího sbírkového fondu, plán sběru národopisného materiálu i jeho praktická realizace. Kromě textilií se intenzivně věnoval především studiu a shromažďování dokladů lidového umění a zvykoslovných předmětů, především kraslic. Díky dotazníkovému výzkumu se podařilo v letech 1940–43 obohatit sbírku Slováckého muzea o více než 1 300 kraslic, které tvoří základ dále rozvíjeného a doplňovaného fondu.

Část této unikátní sbírky mohla veřejnost zhlédnout v rámci výstavy Antonín Václavík. Zrnko k zrnečku 19. 5. – 10. 7. 2016, která se uskutečnila ve Slováckém muzeu v roce 125. výročí narození této osobnosti, která se velkou měrou zasadila o etablování etnografie jako vědního oboru. Vzhledem k nesmírné choulostivosti kraslic je problematické nejen výstavní, ale také badatelské zpřístupnění předmětů, proto se rozhodli pracovníci Slováckého muzea umožnit veřejnosti studium fondu formou katalogu. Projekt vydání katalogu v elektronické podobě podpořilo Ministerstvo kultury České republiky v programu na podporu tradiční lidové kultury pod jednacím číslem MK-S 12375/2015 ORNK TLK-B.

K široké veřejnosti z řad zájemců o lidové umění, k badatelům, etnografům, ale také laikům zajímajícím se o různé techniky zdobení kraslic i výrobkyním kraslic a studentům uměleckých škol se tak dostává elektronický katalog vybraných 250 kusů kraslic Václavíkovy sbírky. Obsahuje na pět set fotografií, popisky, dataci i informace o technikách výzdoby. Díky kvalitnímu rozlišení může sloužit mimo jiné jako jedinečný vzorník starých typů, motivů a barevnosti kraslic.

Katalog kraslic ze sbírky Antonína Václavíka je přístupný na adrese: http://veligrad.slovackemuzeum.cz/kraslice/

Kontakt

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti,
příspěvková organizace
Smetanovy sady 179
Uherské Hradiště 686 01
Telefon: 572 556 556, 572 551 370
E-mail: info@slovackemuzeum.cz
Podrobné kontakty

Zřizovatel

www.kr-zlinsky.cz

Partneři

slovacky.denik.czwww.idobryden.czitvs24.czcasradio.czwww.slovacko.czwww.csaduh.czwww.do-muzea.cz www.carte.cz www.sphere.cz www.kudyznudy.cz www.cyril-methodius.eu www.mesto-uh.cz www.seniorpasy.cz www.moravia.tips
Facebook YouTube Odběr novinek RSS akce RSS dokumenty eBadatelna Zlínského kraje