o muzeu

Cena České národopisné společnosti za rok 2015

V sobotu 25. června 2016 na Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici získalo Slovácké muzeum v Uherském Hradišti opět jednu z cen České národopisné společnosti, kterou každoročně společnost uděluje za mimořádný počin v tomto vědním oboru.

Tentokrát ředitel Slováckého muzea PhDr. Ivo Frolec a etnografka Mgr. Gabriela Směřičková převzali cenu v kategorii projekt, akce, konference za mezinárodní konferenci Léčení a léčitelství v lidové tradici, kterou spolu se Slováckým muzeem spolupořádá Mezinárodní komise pro studium lidové kultury v Karpatech – subkomise pro lidové obyčeje, Sekce pro lidové obyčeje české národopisné společnosti.

Konference se konala v Uherském Hradišti ve dnech 2. a 3. června 2015 a účastnilo se jí přes 30 českých i zahraničních etnografů, etnologů, jazykovědců i dalších odborníků jiných vědních oborů, se zaměřila na dané téma v široké etnologické perspektivě. Věnovala se lidovým léčebným postupům, praktikám, úkonům, vztahu lidového léčitelství a oficiální medicíny, osobám léčitelů či odrazu lidového léčitelství ve folkloru.

„Je to ocenění nejen naše, Slováckého muzea jako organizující instituce, ale především všech zúčastněných odborníků, kteří svými příspěvky publikovanými následně v kolektivní monografii přispěli k vysoké úrovni konference. Těší mě, že tak úspěšně pokračujeme v práci našich předchůdců, kteří tyto etnografické konference pořádají již od roku 1990,“ nechala se slyšet Gabriela Směřičková, která letos připravila další pracovní zasedání subkomise pro lidové obyčeje MKKK s tématem zvoleným pro příští mezinárodní konferenci – Erotika v lidové tradici.

Hlavní výbor ČNS dále vyhlásil vítěze za nejvýznamnější počin v oboru za rok 2015 v kategorii publikace a výstava. Ocenění předávali Helena Beránková a Jan Blahůšek.

Cena České národopisné společnosti za rok 2015 (800x540, 42.61 KB)
Cena České národopisné společnosti za rok 2015 (800x540, 67.52 KB)
Cena České národopisné společnosti za rok 2015 (800x540, 81.06 KB)
Cena České národopisné společnosti za rok 2015 (800x540, 114.25 KB)

Kontakt

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti,
příspěvková organizace
Smetanovy sady 179
Uherské Hradiště 686 01
Telefon: 572 556 556, 572 551 370
E-mail: info@slovackemuzeum.cz
Podrobné kontakty

Zřizovatel

Partneři

Facebook YouTube Odběr novinek RSS akce RSS dokumenty eBadatelna Zlínského kraje