Redakční rada

Redakční radu tvoří přední vědečtí a odborní pracovníci akademických ústavů, muzeí a dalších odborných pracovišť.

Odpovědný redaktor: PhDr. Ivo Frolec

Tajemník redakce: Mgr. Petr Číhal

Redakční rada pracuje ve složení:
Mgr. Petr Číhal, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště
PhDr. Jiří Čoupek, historik, Uherské Hradiště
PhDr. Ivo Frolec, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště
PhDr. Milada Frolcová, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště
doc. PhDr. Luděk Galuška, CSc., Archeologický ústav, Moravské zemské muzeum, Brno
PhDr. Romana Habartová, etnografka, Kunovice
Mgr. Tomáš Chrástek, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště
Mgr. Marta Kondrová, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště
Mgr. Marie Martykánová, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště
doc. PhDr. Hana Myslivečková, CSc., Katedra výtvarné výchovy, Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc
PhDr.  Zdeněk Pokluda, Univerzita Tomáše Bati, Zlín
PhDr. Lumír Poláček, CSc., Archeologický ústav AV ČR, v.v.i., Brno
PhDr. Blanka Rašticová, historička, Uherské Hradiště
doc. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, Ph.D., Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava
PhDr. Martin Šimša, Ph.D., Národní ústav lidové kultury, Strážnice
PhDr. Ludmila Tarcalová, etnografka, Uherské Hradiště
Mgr. Miroslav Vaškových, Ph.D., Muzeum Jana Amose Komenského, Uherský Brod
PhDr. Eva Večerková, CSc., Etnografický ústav, Moravské zemské muzeum, Brno
PhDr. Aleš Vyskočil, Ph.D., Historický ústav AV ČR, v.v.i., Brno

Kontakt

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti,
příspěvková organizace
Smetanovy sady 179
Uherské Hradiště 686 01
Telefon: 572 556 556, 572 551 370
E-mail: info@slovackemuzeum.cz
Podrobné kontakty

Zřizovatel

Partneři

Facebook YouTube Odběr novinek RSS akce RSS dokumenty eBadatelna Zlínského kraje