výstavy a akce

Den otevřených dveří

kulturní akce
v konzervátorsko-restaurátorských dílnách

Termín

  • 9. 10. 2019

Vstupné

vstup volný

Místo konání

Konzervátorské – restaurátorské oddělení
Hradební 227
686 01 Uherské Hradiště

Kontakt

osoba: Ondřej Mour, DiS.
telefon: 777 124 001

Prohlídky začínají v 10.00, 12.00, 14.00 a 16.00 hodin.

Akce se koná v rámci Evropského dne konzervování – restaurování.

Ukázky konzervace různých materiálů (dřevo, kov, textil, keramika, malby).

Konzultace, poradenství pro vámi přinesené předměty, jejichž velikost nepřesáhne rozměry vstupních dveří 230×130 cm.

Prezentace předmětů z nejnovějšího významného objeveného hrobu germánského velmože z přelomu 1. a 2. století n. l.


den_restauratoru_2019_en.jpg, 150x212, 18.39 KB

Open day in the Conservation-Restauration Workshops

As part of the European Day of Conservation-Restauration.

Examples of conservation and restauration of different materials.

Consultations.

Presentation of the artefacts from the last important discovered grave of a Germanic nobleman from the turn of 1–2 century AD.

Tours start at: 10.00 AM, 12.00 AM, 2.00 PM and 4.00 PM.

Conservation-Restauration Workshops
of Museum of Moravian Slovakia

Uherské Hradiště
Hradební 227


V rámci akce mohou být pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace Slováckého muzea v Uherském Hradišti, příspěvkové organizace. Neneseme odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

Kontakt

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti,
příspěvková organizace
Smetanovy sady 179
Uherské Hradiště 686 01
Telefon: 572 556 556, 572 551 370
E-mail: info@slovackemuzeum.cz
Podrobné kontakty

Zřizovatel

Partneři

Facebook YouTube Odběr novinek RSS akce RSS dokumenty eBadatelna Zlínského kraje